A' Design Award & Competition

A' Design Award   A' Design Award & Competition je vodeće svetsko internacionalno takmičenje u dizajnu koje se održava svake godine. A’ Design nagrade su organizovane za širok raspon kreativnih oblasti da bi se izdvojili najbolji dizajneri iz svih zemalja i disciplina. Prijave za takmičenje se ocenjuju od strane stručnjaka i sudi im se anonimno od strane uticajnog žirija iskusnih akademika, uglednih članova medija i ustanovljenih profesionalaca. A’ Design Award & Competiton takmičenje obećava slavu, prestiž, publicitet i internacionalno priznanje svim osvajačima A’ Design nagrade koja se dodeljuje za proslavu nagrađenog dizajna.

   A’ Design nagrada je priželjkivan i obiman pobednički komplet za nagrađivane dizajne. A’ Design nagrada uključuje, ali nije ograničena na: sertifikat za internacionalnu nadmoć u dizajnu u metalnom okviru, pozivnicu za ekskluzivno gala-veče u Italiji, online i offline izložbu nagrađenih projekata, A2 poster nagrađenih projekata, tvrdo ukoričen godišnjak najboljih projekata, posebni 3d štampani metalni trofej u luksuznoj crnoj kutiji, prevod projekta na 20+ jezika da bi se istinski doprlo do internacionalne publike, ekskluzivni intervju sa pobednikom, pripremu i distribuciju novinskih objava, licencu za korišćenje “A’ Design Award Winner Logo” logo-a u komunikaciji, promociju nagrađenih radova hiljadama drugih novena, pojavljivanje u medijima uz pomoć naših novinarskih partnera, uključivanje u Svetsku Dizajnersku Rang Listu kao i pristup daljem reklamiranju i PR podršci.

   A’ Design Award & Competition takmičenje je osnovano da promoviše i prepoznaje najbolje dizajnerske radove u svim zemljama i svim kreativnim disciplinama. Prvobitni cilj A’ Design Award & Competition takmičenja je da stvori svetsku svest i razumevanje dobre prakse i načela u dizajnu promovišući najbolje dizajne u svim zemljama i svim granama industrije. Krajnji cilj A’ Design Awards nagrade je da natera dizajnere, kompanije i brendove sirom sveta da stvore bolje proizvode i projekte korisne za društvo.

   A’ Design Award & Competition takmičenje ima filantropski cilj da unapredi društvo pomerajući u napred granice nauke, dizajna, kreativnosti i tehnologije i stvarajući podsticaj inovatorima da dođu do boljih ideja. A’ Design Competition takmičenje ima cilj da stvori podsticaj koji ce upaliti i nagraditi kreativnost, originalne ideje i stvaranje koncepata u svim granama idustrije. “A’ Design Award Winner” logo, dodeljivan nagrađenim dizajnerima, označava originalan, funkcionalan i efikasan dizajn koji svetu da postane bolje mesto.

   Saznajte više o A' Design nagradama: